Οι συνεδρίες γίνονται με 2-4 άτομα στο studio και προσφέρουν συγχρόνως την συλλογική πρακτική αλλά και την ιδιαίτερη φροντίδα ενός ολιγάριθμου τμήματος. Τα τμήματα δημιουργούνται από εσάς που θέλετε να ασκηθείτε παρέα με τους δικούς σας ή από το studio που τα προσαρμόζει σύμφωνα με την ηλικία, το φύλo και τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε ενδιαφερόμενου ώστε να υπάρχει εξειδικευμένη πρακτική στην yoga, τις τεχνικές αναπνοής και τον διαλογισμό, συνδυαστικά ή ξεχωριστά.

Επικοινωνείτε μαζί μας, μας δίνετε τις απαιτούμενες πληροφορίες για τις σωματικές και τις νοητικές σας ανάγκες και φτιάχνουμε από κοινού τα κλειστά αυτά τμήματα -είτε με δικά σας είτε με δικά μας άτομα- ώστε να είναι σύμφωνα με τις κατάλληλες τεχνικές πρακτικής.