Τα τμήματα είναι ολιγομελή και όλων των επιπέδων ενώ κατά τη τη διάρκεια των μαθημάτων υπάρχει συνεχής επίβλεψη, δίνονται οι εύκολες παραλλαγές των στάσεων στους αρχάριους και γίνονται οι κατάλληλες διορθώσεις ώστε να εκτελούνται με την σωστή ευθυγράμμιση του σώματος της μεθόδου Iyengar ενώ γίνονται δεκτές και συμμετοχές της τελευταίας στιγμής ως drop in. 

* Ακύρωση της on line συμμετοχής στην έναρξη του κύκλου των 4 ή 8 μαθημάτων γίνεται δεκτή μία ημέρα πριν ενώ τα μαθήματα γίνονται συνεχόμενα στη διάρκεια του κάθε κύκλου.